5000 € vērta mājaslapa ar 100% Eiropas fonda finansējumu

Programmas mērķis:

Programmas mērķis ir veicināt komercdarbībā izmantoto procesu digitalizāciju un produktivitātes paaugstināšanu, lai veicinātu Latvijas komersantu konkurētspēju. Atbalsts paredzēts digitālo produktu, pakalpojumu, lietojumprogrammu, procesu izstrādei, ieviešanai vai pārveidošanai.

Ir pieejami divi grantu veidi:

Mazais grants: īdz 5000 EUR (atbalsts 100% apmērā)

Lielais grants: līdz 100 000 EUR (atbalsts 30-60% apmērā)

Pieteikuma forma